Bijlmerbajes Remix

Locatie: Amsterdam
Opdrachtgever: AM Ontwikkeling
Programma: woningen, designcenter, retail
Omvang: ci. 60.000 m2 in materialen

Uitvoering: reA architectuur
Beelden: OMA, reA

De voormalige gevangenis Bijlmerbajes dichtbij het Amstelstation is door de staat in de verkoop gezet. Na een intensieve verkoopprocedure is het team onder leiding van AM als winnaar uit de bus gekomen. In de plannen verandert de Bijlmerbajes in het Bajeskwartier naar het ontwerp van OMA, Lola en Fabric. reA is bij het team betrokken in het kader van het hergebruik van veel materiaal uit de bestaande gebouwen in de nieuwe architectuur en landschap. De gevangenis als remixproject, dus.
Nu de projectontwikkeling van start is gegaan ligt er een grote uitdaging om alle ambities waar te gaan maken. reA onderzoekt en inventariseert het bestaande complex met de elementen die in aanmerking komen voor direct hergebruik. Daarbij gaat het om een grote hoeveelheid prefab beton elementen uit de centrale ‘Kalverstraat’ en uit de torens, en verder tralies en celdeuren. Daarbij wordt gekeken naar de technische vorm en samenstelling, de demontage, opslag, nabehandeling en natuurlijk de nieuwe montage. Het werk gebeurt in nauw overleg met AM, Beelen en natuurlijk OMA en Lola. Het beoogde resultaat van het onderzoek is enerzijds een Oogstkaart met waar het materiaal vandaan gehaald kan worden , en hoe, en anderzijds een bestemmingenkaart met waar het materiaal naartoe gaat. De bestemming kan zijn als nieuwe vloer in de nieuwbouw, als nieuwe gevel of als verharding in het landschap.

Het Bajeskwartier is voor Remixproject hiermee een belangrijke en uitdagende testcase.

Voor het project Bajeskwartier zie: www.bajeskwartier.com

Kingsfordweg

Studieproject
Brongebouw: Kingsfordweg 43, Amsterdam Sloterdijk.
Kantoorgebouw BVO: 18.800m²
Bouwjaar: 1993
Doelgebouw: Kingsfordweg 43, Amsterdam Sloterdijk
Woongebouw BVO: 15.450m²
Ontwerp: reA architectuur (met ondersteuning van Royal HaskoningDHV en LBPsight)

Het kantoorgebouw aan de Kingsfordweg dichtbij station Sloterdijk heeft reeds vanaf de bouw een geschiedenis van leegstand. Het is nooit geheel in gebruik geweest. Ook nu ligt de bezetting niet hoger dan ongeveer 20 %. Het kantorengebied rondom station Sloterdijk zou zich de komende jaren kunnen ontwikkelen tot een levendig stedelijk gebied met menging van kantoren, woningen en voorzieningen. Gezien de grote kantoorleegstand in het gebied ligt het voor de hand om de gebouwen te transformeren naar woningbouw. Voor het betreffende gebouw is er eerst gestudeerd op een oplossing met renovatie, maar woningen realiseren binnen de bestaande structuur kan niet zonder grote concessies te doen aan de woonkwaliteit, zowel in de woning zelf als in de ontsluiting van de woningen en de aansluiting op de omgeving. Het parkeergebouw langs de ringweg A10 is behouden, aangezien het een goede buffer vormt en de bewoners ook willen parkeren. De rest is gedemonteerd. Bij het project is er vanuit gegaan dat de kernen monoliet zijn. Deze zijn dan ook traditioneel gesloopt. Dat geldt tevens voor de eigenaardige tafelconstructie onder de hoogbouw.

Met de prefab beton elementen is een wooncour ontworpen. Een ring van 4 lagen hoog omsluit een hof met daarin een torenvolume. De ring sluit aan om de schaal van de omringende gebouwen en de toren in de tweede lijn op de reeks aan hoogbouw langs de ringweg. De woningen in de ring hebben een galerijontsluiting. De kanaalplaten hebben een overspanning van 12,6 meter, daarbinnen kunnen twee starters appartementen gerealiseerd worden of een grote gezinswoning. De toren is opgebouwd uit kanaalplaten met een lengte van 14,4 meter. Rond een middenkern zijn vijf appartementen geordend met een vrije gevel zo breed als de lengte van de kanaalplaten en een diepte van 7,2 meter. De gevels bestaan uit nieuwe HSB elementen, kozijnen en houten gevelbekleding. Het lichtgrijze natuursteen komt terug in de vloerranden en penanten. Het donkere glanzende natuursteen komt terug als gevelpenanten in de puien

Lijnbaan

Studieproject
Brongebouw: Karspeldreef 2, Bullewijk Amsterdam Zuid-oost
Kantoorgebouw BVO: 5875m²
Bouwjaar: 1989
Doelgebouw: Lijnbaan, Oostenburgereiland, Amsterdam Centrum.
Woongebouw BVO: 3525m²
Ontwerp: reA architectuur (met ondersteuning van Royal HaskoningDHV en LBPsight)

Het Waterland gebouw aan de Karspeldreef was jarenlang in gebruik als kantoor van de woningstichting Rochdale. Gebouwd in 1987 kent het gebouw een prefab betonstructuur met dragende gevelelementen, kanaalplaatvloeren, kolommen en balken. De gevel is een aluminium vliesgevel met spiegelglas. De twee kantoorvleugels zijn verbonden door een centrale kern met liften en sanitair. Voor het remixproject is er vanuit gegaan dat de kern gesloopt moet worden aangezien het een monoliete betonconstructie betreft. De vleugels zijn geheel gedemonteerd. Met de casco elementen is een woongebouw ontworpen binnen het stedenbouwkundig plan voor het Oostenburgereiland in het centrum van Amsterdam. Het plan voegt zich in de hoogstedelijke omgeving met een massa die zich opdeelt in kleinere volumes. Het gebouw is alzijdig actief, achtergevels en dooie hoeken zijn vermeden.

Het nieuw woongebouw bestaat uit een vijftal vrijstaande volumes. Centraal staat een volume van zes lagen met een commerciële ruimte op de begane grond en daarboven steeds 2  appartementen over drie beuken van 5,4x14,4m. Aan het plein staat aan weerszijden twee smalle torens met 2 kamerappartementen (7,2x7,2m) met daarachter twee vleugels van 7,2x14,4m. Tussen de volumes liggen de verticale ontsluitingen. De gevels bestaan uit nieuwe HSB-elementen, kozijnen en metalen gevelbekleding. De gesloten gevels en dakranden zijn gemetseld met een mengsel van nieuwe (warme) metselstenen en oude (afgedankte) betonnen straatstenen.

 

Hergebruik: betonnen kanaalplaten, gevelelementen, kolommen en balken, trappen.

Recycling: monoliet betonnen bouwdelen, vensterglas, kozijnen, gevelbekleding, afbouw.

 

Karspeldreef 2 is in de tussentijd omgebouwd tot hostel. Het moment voor remix is even uitgesteld.

Keynesplein

Studieproject
Brongebouw: John M. Keynesplein 12, Amsterdam Riekerpolder.
Kantoorgebouw BVO: 13.650m²
Bouwjaar: 2002
Doelgebouw: John M. Keynesplein 12, Amsterdam Riekerpolder.
Woongebouw BVO: 10.100m²
Ontwerp: reA architectuur (met ondersteuning van Royal HaskoningDHV en LBPsight)

Het Tiara gebouw in het kantorengebied Riekerpolder, Amsterdam West, is gerealiseerd in 2002.

De pakweg 10.000m2, verdeeld over drie kleinere volumes op een parkeerkelder, hebben nog nooit een huurder kunnen vinden. De Riekerpolder leent zich zeer goed voor een transformatie naar een gemengd woon-werk gebied. Het karakter van de aangrenzende stadswijk (Nieuw Sloten) wordt bepaald door grondgebonden woningen en relatief lage gestapelde woningbouw. Dit is ook de leidraad geworden voor het remixproject dat op locatie is ontworpen. De parkeerkelder met inrit blijft daarbij behouden. De nieuwe woningen zijn ondergebracht in twee geknikte vleugels op de randen van de garage. Langs de straat zijn de twee vleugels verbonden. Met een poort is het hof toegankelijk. Het meeste woningen zijn grondgebonden twee-laagse woningen met een basisvloer van 7,2m breed en 10,8m diep. Deze woningen hebben een tuin. Daaroverheen liggen appartementen van 14,4m breed en 7,2 m diep, met een dakterras over de volle breedte. Verder zijn er ook drie-laagse grondgebonden woningen met een basisvloer van 7,2*7,2m. De gevels bestaan uit nieuwe HSB-elementen, kozijnen en houten gevelbekleding. Het lichtgrijze natuursteen komt terug in de vloerranden. penanten en kopgevels. Het donkere glanzende natuursteen komt terug als gevelpenanten in de puien. Gezien de lage dichtheid van het woonproject blijft er materiaal over. Deze elementen kunnen vanzelfsprekend gebruikt worden om een groter kavel te bebouwen of via een Marktplaats worden verkocht aan een zelfbouwer.

 

Hergebruik: parkeerkelder, kanaalplaten, gevelelementen, trappen, natuursteen gevelbekleding, liften.

Recycling: monoliete bouwdelen, vensterglas, kozijnen, afbouw.